top of page

ÅRSMÖTE 2022

Förslag på ändringar av stadgarna

 1. Styrelsen föreslår årsmötet att:
  ändra §10 moment 5 från "Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, ekonomiansvarig, sekreterare samt övriga poster som årsmötet beslutar om." till "Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, ekonomiansvarig, ansvarig utgivare samt övriga poster som årsmötet beslutar om"
   

 2. Styrelsen föreslår årsmötet att:
  ändra §11 moment 1 från  "Till de aktiva medlemmarna hör Skribenterna, Layout(arna), PR-ansvarig(a) och Illustratörer(na) samt övrig post om styrelsen beslutar om detta." Till "Till de aktiva medlemmarna hör Skribenterna, PR-ansvarig(a), Grafikerna och övrig post om styrelsen beslutar om detta.

Förslag på verksamhetsplan

 • Producera minst 6 fysiska nummer under verksamhetsårets gång 

 • Aktivt öka antalet medlemmar i vår förening och rapportera in dessa till ung media 

 • Söka bidrag exempelvis från ung media och MFSL 

 • Fortsätta bedriva hemsidan sodralatinlover.com 

 • Fortsätta bedriva sociala medier 

 • Fortsätta publicera samtliga nummer digitalt

bottom of page